Hakkımızda

 

1987 yılında kurulan derneğimiz, ülkemizdeki tüm teknik elemanları bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. TEKDER kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya serbest olarak mimar, mühendis, teknisyen ve tekniker sıfatıyla çalışan, mesleki ve manevi değerlerini önemseyen, geleneksel Türk örf ve adetlerine göre yaşayan kişileri bir araya getirerek, aralarında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, mesleki bilgi, görgü ve kültürlerini artırmak, ülkelerine mesleklerindeki başarılarıyla yararlı olan insanlar yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

 

Teknik Elemanlar Derneği üyelerimizin ve üyemiz olmayan teknik elemanların birbiriyle tanışması, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir fonksiyon icra etmektedir. TEKDER, toplumun genel refahını yükseltmeyi amaç edinen, ülke ekonomisine ve kültürüne katkıda bulunan, takım çalışmasını ve toplam kalite yönetimini benimseyen bir anlayışla ülkenin hizmetindedir. Devlet kademelerinde, özel sektörde ve eğitim kurumlarında görev yapan üyelerimiz görev aldıkları her alanda; dürüstlük, açıklık, sürekli gelişme, yardımlaşma bilinci gibi temel ilkeleri mihenk taşı olarak kabul etmektedir. Varlığının ve geçmişiyle bağlarının anlamını idrak etmiş kuşaklar geleceğin medeniyet projelerini insanlığın hizmetine sunacaktır.

 

TEKDER, üyelerinin mesleki dayanışmalarını sağlamanın yanında, temel konularda ülkemizin geleceğine dönük plan, proje, toplantı ve eğitim seminerleri ile de bir kaynaşma ve dayanışma ortamı sağlamaktadır. Ülke problemlerine duyarlı, akıl ve bilimin öncülüğünde proje üreten ve destekleyen, günlük politikalardan ve politik çıkarlardan uzak bir sivil toplum örgütü hem üyelerinin hem de ülke halkının mutluluğu olacaktır.

 

Teknik Elemanlar Derneğimiz; ülke kalkınmasında önemli rol üstlenen Teknik Elemanların akademik bilgilerinin geliştirilip-pekiştirilmesi, güncel bilgi tecrübelerle donanımının sağlanması ve yeni teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi yönündeki faaliyetlerine önem vermektedir. Genel merkezi Ankara’da bulunan Teknik Elemanlar Derneği’nin Türkiye genelinde 30 ilde şubesi, 40.000 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. İstanbul İl Başkanlığımız 4209 üyesi ile çalışmalarını yürütmektedir.

 

MİSYONUMUZ


Tekniğin yaratılışa uygun şekilde geliştirilmesinde ve insanlığın hizmetine sunulmasında bireylere ve kurumlara yön vererek öncü rol üstlenmek

 

VİZYONUMUZ

 

Bilim ve teknolojinin gelişimine yön veren ve bu alanda ülke politikalarına etki eden, uluslararası alanda söz sahibi bir sivil toplum kuruluşu olmak

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 1.     İnsana HİZMET,

 2.     Hizmette KALİTE

 3.     Eserde ESTETİK,

 4.     Çevrede AHENK,

 5.     Kültüre SAYGI,

 6.     Emekte HAK,

 7.     Görevde LİYAKAT,

 8.     Yönetimde ADALET,

 9.     İş hayatında DÜRÜSTLÜK,

10.  Beşeri ilişkilerde GÜZEL AHLAK’ı esas almaktır. 

 

İLKELERİMİZ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ


1.     TEKDER; üyelerinin, ülkesinin ve insanlığın FAYDASINA olacak her türlü çalışmayı destekler ve faydalı işlerde ÖNCÜLÜK eder.
2.     TEKDER; yönetimde ŞEFFAFLIĞI, üyelerine karşı HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ temel ilkeleri olarak benimser.
3.     TEKDER; EKİP ÇALIŞMASININ bereketine inanır, kararlarında İSTİŞAREYİ esas alır, YÖNETİŞİMİ uygular.
4.     TEKDER; üyeleriyle ve kurumlarla ilişkilerinde KURUMSALLIĞI ve PROFESYONELLİĞİ esas alır.
5.     TEKDER; ÜRETKENLİĞİ teşvik eder, tüm faaliyetlerinde VERİMLİLİĞİ önceler, İSRAFA karşı durur.
6.     TEKDER; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla, kendi ilkeleri doğrultusunda İŞBİRLİĞİ yapar.
7.     TEKDER; üyeleri arasında DAYANIŞMAYI, BİLGİ ve TECRÜBE AKTARIMINI teşvik eder.
8.     TEKDER; çağımızın yoğunluğundan hareketle ZAMANIN KIYMETİNİ bilir.
9.     TEKDER; İNSAN KAYNAĞINI en önemli sermayesi olarak kabul eder.

10.  TEKDER; ‘’DEĞİŞİM GÜÇTÜR’’ düsturuyla, sürekli GELİŞİM için DEĞİŞİMİ savunur.


ÜLKEMİZE ve İNSANIMIZA İLİŞKİN İLKELER


 • İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır
 • Özgür düşünce ortamlarının oluşumu için Sivil Toplum Kuruluşlarına imkan verilmelidir
 • Ülkenin düşünce üreten bütün kurumlarıyla kurumsal ilişkiye girer, politikalar ve çözüm önerileri sunar
 • Meslek sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder
 • Tekderin tüm hedef ve faaliyetlerinde insana hizmet anlayışı’nı benimser

 

MESLEĞİMİZE İLİŞKİN İLKELER


 • Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve teknolojilerin üyelerin hizmetine sunulmasını sağlar
 • Üyelerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak için meslek disiplinini ve ahlakını korur
 • Mesleki eğitimlerin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunur

 

ÜYELERİMİZE İLİŞKİN İLKELER


 • Gücünü sadece üyesinden alır, Üyeleriyle sürekli ve sağlıklı ilişki kurar
 • Üyelerimizin mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarına zemin oluşturur, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlar
 • Kamuda ve özel sektörde çalışan teknik elemanların özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar

 

HEDEFLERİMİZ

 

 • Misyonu doğrultusunda kuruluş ve organizasyon yapısını oluşturarak faaliyet yapmak
 • Üyelerimizi mesleklerinde saygın konuma gelecekleri eğitim ve bilgi donanımlarını vermek ve teknolojinin mimarları yapmak
 • Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, takip edilen teknolojileri ülke sathında geliştirmek, Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek
 • Üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturarak teorik ile pratiği buluşturmak, Akademik çalışma konularının ülke problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak
 • Meslek odalarında dernek üyelerimizin etkin katılımcılığını sağlamak
 • Üyeler arasında dayanışmada, işbirliğinde ve bilgi alışverişinde bulunmak
 • Bir teknoloji enstitüsü gibi üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak projeler üretmek, Araştırma-Geliştirme teknoloji çalışmaları yürüten AR-GE enstitüleri açmak ve işletmek, teknik eğitim ile ilgili yeni modeller geliştirmek

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

 1.     Üyelerinin mesleki gelişimlerine sürekli katkıda bulunarak onların kariyer gelişimi ve istihdamında belirleyici rol üstlenmek


2.     Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki strateji ve politikalarının belirlenmesine katkı sağlayarak ülkenin bu alandaki gelişiminde aktif rol almak

 
3.     Ülkemiz açısından stratejik önemi olan alanlarda Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve yapılan çalışmaların verimliliğini artırmaya yönelik önerilerde bulunmak

 
4.     Üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla uluslararası seviyede bilimsel ve teknolojik faaliyetler gerçekleştirmek, ortak projeler yürütmek

 
5.     Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitim sistemi ile ilgili yeni modeller geliştirmek ve bu alandaki sorunların aşılmasına yardımcı olmak

 
6.     Üniversiteler, meslek ve teknik liseler ile sanayi kuruluşları arasında köprü vazifesi görerek mesleklerin gerektirdiği teori ile pratiğin bir araya getirilmesinde katkı sağlamak

 
7.     Üniversite öğrencilerine koçluk yapmak, staj imkanı sağlamak, mesleğe ilk adımlarında kendilerine rehberlik yapmak

 
8.     Toplumun genelini ilgilendiren iş güvenliği, enerji verimliliği gibi teknik konularda tüm toplum katmanlarını bilgilendirecek teknik yayınlar yapmak.

 
9.     Eğitimlerini ülkemizde sürdüren uluslararası öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası sahada ülkemizle iyi ilişkilerini sürdüren başarılı teknik eleman olmalarını sağlamak


10.  Ülkenin teknik yeteneklerini bir araya getirerek hazırlanacak proje ve teknik yayınlar ile sanayi etkinliğinin ve yetkinliğinin gelişmesine katkı sağlamak

Copyright © 2011 Tekder- Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi. Her Hakkı Saklıdır.
Tasarım ve Kodlama: Fikri IŞIK